Warsztaty z zakresu śpiewu ludowego

Wisznice, 13-14. 12. 2014r.

W ramach działania 2. Mikroprojekt 7 „ Gdzie bije źródło…-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”, który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Oddziałem Kultury Rejonu Brzeskiego zorganizowali 13-14 grudnia dwudniowe warsztaty z zakresu śpiewu ludowego. W warsztatach uczestniczyło 10 osób z Polski oraz 10 osób z Białorusi. Prowadzone były w Wisznicach przez wybitnego specjalistę Marcina Lićwinko. Międzynarodowe grupy pod okiem profesjonalnego instruktora szkoliły umiejętność śpiewu ludowego, a także wymieniały się doświadczeniami i umiejętnościami w ramach międzypokoleniowego i międzynarodowego transferu doświadczeń dotyczących pogłębienia wiedzy o dawnej muzyce ludowej pogranicza. Zespoły polski i białoruski niedługo będą mogły razem zaprezentować dorobek artystyczny.


Zaproszenie

W ramach działania 2. Mikroprojekt 7 „ Gdzie bije źródło…-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”, który realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach wspólnie z Oddziałem Kultury Rejonu Brzeskiego będzie organizatorem dwudniowych warsztatów z zakresu śpiewu ludowego, które odbędą się 13-14 grudnia w Wisznicach. W warsztatach będzie  uczestniczyło 10 osób z Polski oraz 10 osób z Białorusi. Międzynarodowe grupy pod okiem profesjonalnego instruktora będą  szkoliły umiejętność śpiewu ludowego, a także wymieniały się doświadczeniami i umiejętnościami w ramach międzypokoleniowego i międzynarodowego transferu doświadczeń dotyczących pogłębienia wiedzy o dawnej muzyce ludowej pogranicza.