Aktualności

Aktualności
04 grudzień 2015

Konferencja podsumowująca projekt parasolowy

04-05 lipiec 2015 Mikroprojekt 7:
Festiwal Muzyki Pogranicza
15 kwiecień 2015 Mikroprojekt 9:
Konferencja kończąca projekt
06 marzec 2015 Mikroprojekt 4:
Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu 4
09-12 luty 2015 Mikroprojekt 7:
Polsko-białoruska wymiana młodzieży
15-16 styczeń 2015 Mikroprojekt 4:
Warsztaty kulinarne
13 styczeń 2015 Mikroprojekt 9:
Festiwal „Koniki” na Białorusi
20 grudzień 2014  Mikroprojekt 8:
Seminarium podsumowujące polsko-ukraiński mikroprojekt 8
18-19 grudzień 2014  Mikroprojekt 7:
Seminarium polsko-białoruskie
13-14 grudzień 2014 Mikroprojekt 7:
Warsztaty z zakresu śpiewu ludowego
10-11 grudzień 2014 Mikroprojekt 1:
Konferencja kończąca i podsumowująca mikroprojekt 1
04-05 grudzień 2014 Mikroprojekt 4:
Kuchnia regionalna pogranicza polsko-ukraińskiego - warsztaty kulinarne
15-16 listopad 2014 Mikroprojekt 7:
Warsztaty wokalne na Białorusi
15-16 listopad 2014 Mikroprojekt 3:
Konferencja Naukowa ,,Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie BUG"
16 październik 2014 Mikroprojekt 4:
Wieczorek Poetycki
14 październik 2014 Mikroprojekt 6:
Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego​
10-13 październik 2014 Mikroprojekt 6:
„Żywe lekcje” - Warsztaty stacjonarne i terenowe
03 październik 2014 Szkolenie z zakresu raportowania
27-28 wrzesień 2014

Mikroprojekt 2:
Warsztaty kulinarne oraz piknik rodzinny pod nazwą „Gorajskie smaki”

27-28 wrzesień 2014 Mikroprojekt 11:
Festiwal Transgraniczny II ,,Tęcza kulturowych tradycji i sztuki pogranicza ukraińsko-polskiego"
23 wrzesień 2014 Mikroprojekt 9:
Poleskie przysmaki na Białorusi
20 wrzesień 2014 Mikroprojekt 8:
Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki Ludowej "Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów"
18 wrzesień 2014 Mikroprojekt 4:
Wieczorek poetycki
07 wrzesień 2014 Mikroprojekt 5:
Przygraniczny Jarmark „Barwy Roztocza”
06 wrzesień 2014 Mikroprojekt 5:
Konferencja podsumowująca mikroprojekt 5
31 sierpień 2014 Mikroprojekt 9:
Festiwal „Dożynki”
28-30 sierpień 2014 Mikroprojekt 3:
Szkolenie pn. ,,Trener kompetencji kulturowych’’ - Łuck
26-27 sierpień 2014 Mikroprojekt 9:
Spotkanie „Okrągłego Stołu”
24 sierpień 2014 Mikroprojekt 6:
Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego
23-24 sierpień 2014 Mikroprojekt 5:
Warsztaty wierzeń i magii ludowej na Ukrainie
23-24 sierpień 2014 Mikroprojekt 1:
Festiwal 2 Kultur
23 sierpień 2014 Mikroprojekt 8:
Jarmark Folkloru Nadbużańskiego „Moje Małe Pogranicze”
18-20 sierpień 2014 Mikroprojekt 3:
Szkolenie pn. ,,Trener kompetencji kulturowych’’ - Lublin
17 sierpień 2014 Mikroprojekt 11:
Festiwal Transgraniczny ,,Tęcza kulturowych tradycji i sztuki pogranicza ukraińsko-polskiego"
09-10 sierpień 2014

Mikroprojekt 7:
Przegląd zespołów muzycznych, folkowych i folklorystycznych pogranicza

23-27 lipiec 2014 Mikroprojekt 6:
„Żywe lekcje” - Warsztaty stacjonarne i terenowe oraz plenerowa inscenizacja
23-24 lipiec 2014 Mikroprojekt 11:
Seminarium nt. rozwoju agroturystyki
12-13 lipiec 2014 Mikroprojekt 2:
Warsztaty kulinarne w Gminie Zabłocie 
10 -11 lipiec 2014 Mikroprojekt 10:
Spotkanie grupy roboczej w Lublinie
09-10 lipiec 2014 Mikroprojekt 4:
Warsztaty twórcze „Ocalić od zapomnienia-II”
29 czerwiec 2014 Mikroprojekt 2:
Gorajski Festiwal Orkiestr Dętych
28-29 czerwiec 2014 Mikroprojekt 5:
Warsztaty tańca tradycyjnego na Ukrainie
25-26 czerwiec 2014

Mikroprojekt 11:
Spotkanie przedstawicieli centrów kulturowych w Polsce w ramach Mikroprojektu 11

21-22 czerwiec 2014

Mikroprojekt 5:
Warsztaty rzeźby ludowej w Tomaszowie Lubelskim

20-21 czerwiec 2014

Mikroprojekt 4:
Warsztaty twórcze „Ocalić od zapomnienia”

11-13 czerwiec 2014

Mikroprojekt 10:
Akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie Foundation - Lwów

02-04 czerwiec 2014

Mikroprojekt 10:
Akredytowane szkolenie z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation - Lublin

02 czerwiec 2014

Mikroprojekt 6:
Spotkanie robocze w ramach mikroprojektu​ 6

31 maj-01 czerwiec 2014

Mikroprojekt 1:
Jarmark Łęczyński

30-31 maj 2014 Mikroprojekt 3:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Transgraniczna współpraca kulturalna Lublin-Łuck’’
27-28 maj 2014 Mikroprojekt 11:
Konferencja otwierająca Mikroprojekt 11
19-21 maj 2014

Mikroprojekt 10:
Spotkanie grupy roboczej

16-17 maj 2014 Mikroprojekt 1:
Konferencja Otwierająca mikroprojekt 1
03-04 maj 2014

Mikroprojekt 5:
Warsztaty garncarstwa

30 kwiecień 2014

Mikroprojekt 6:
Spotkanie roboczo-studyjne partnerów w Polsce

16 kwiecień 2014 Szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych
14 kwiecień 2014 Mikroprojekt 10:
Konferencja otwierająca mikroprojekt 10
 11 kwiecień 2014 Spotkanie Inauguracyjne Projektu Parasolowego
29 marczec 2014 Mikroprojekt 8:
Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki Ludowej "Nadbużańskie pogranicze kultury, tradycji i narodów"
13-14 marzec 2014

Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

21 luty 2014 Mikroprojekt 8:
Spotkanie robocze partnerów mikroprojektu „Folklor i sztuka ludowa  nadbużańskiego pogranicza”