Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Dzięki nowym technologiom pokonanie odległości jest jeszcze prostsze!

W dniu 18 listopada 2020 roku przy zastosowaniu platformy Zoom zorganizowaliśmy spotkanie białoruskich uczestników stażu w Euroregionie „Bug”  z przedstawicielami polskich regionów granicznych, którzy przedstawili aktualności z pogranicza polsko-niemieckiego, polsko-czeskiego, polsko-słowackiego, polsko-ukraińskiego raz polsko-białoruskiego. Wspólnie omawiano kierunki rozwoju współpracy transgranicznej w Polsce. Natomiast  16 listopada pani Oksana Sawchuk z Miasta Łuck na Ukrainie zaprezentowała uczestnikom stażu doświadczenie Łucka w realizacji projektów transgranicznych.

Od kilku tygodni Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” gości 6-osobową grupę przedstawicieli partnerskich organizacji pozarządowych z Białorusi.  Wizyta odbywa się w ramach projektu Pobyty stażowe dla liderów społeczności lokalnych z Białorusi, w realizację którego zaangażowany jest Euroregion „Bug”.  

Goście poznają atrakcje miasta Lublin, Chełm, Hrubieszów, Włodawa, zwiedzili Kazimierz Dolny, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Miejsce Pamięci w Sobiborze.

3.jpg2.jpg1.jpg

W dniu 7 października 2020 roku, w Depułtyczach Królewskich Kolonii, przekazaliśmy ostatnią partię sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z 19 gmin uczestniczących w naszym projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Zestaw obejmował narzędzia firmy Lukas: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny i 5-metrowy wąż. Przedstawiciele firmy FIREMAX, dostawcy urządzeń, byli obecni podczas przekazania i od razu przeszkolili wszystkich obecnych strażaków z ich obsługi.

W dniu 28 września 2020 roku w Chełmie odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Smal, Wiceprezes SSERB i Wójt Gminy Ruda-Huta.

We wtorek, 22 września 2020 roku, Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia w Łucku oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie - partnerzy projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii” zorganizowali wspólnie transgraniczną wideokonferencję dla przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i osób reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną. Jej celem była oficjalna prezentacja nowo utworzonej trasy turystycznej „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” oraz podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

 

Nasi partnerzy