Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 18 marca 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia oraz częściowo online odbyło się posiedzenie Zarządu SSERB. Porządek obrad obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok i przyjęcie projektu budżetu na rok 2021. W trakcie kilkugodzinnych obrad ustalano plan podejmowanych przez Stowarzyszenie działań na rzecz samorządów członkowskich, zarówno w perspektywie najbliższych tygodni, jak i wieloletniej, obejmującej długofalową strategię rozwoju i promocji regionu. W wyniku dyskusji wyklarowała się konkretna koncepcja współpracy z samorządami, która wniesie nową jakość do naszej dotychczasowej działalności i przyczyni się do wzrostu integracji samorządów członkowskich w realizacji wspólnego celu.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina umożliwił wirtualną podróż do kilku miejsc realizacji projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów:

Wirtualna podróż do projektów po polskiej stronie granicy wersja PL

Wirtualna podróż do projektów po białoruskiej stronie granicy wersja PL

 

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyło się transgraniczne seminarium “Nowe technologie w działalności muzealnej”, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem platformy Zoom. Spotkanie skierowane było do pracowników muzeów uczestniczących w polsko-białoruskim projekcie, tj. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,  Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (ze strony polskiej) oraz Muzeum Historycznego w Brahinie i Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie (ze strony białoruskiej) Wzięli w nim udział także pani Joanna Satora ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Partnerzy projektu: Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze i SSERB.  Seminarium prowadził ekspert z zakresu nowych technologii, pan Błażej Krajczewski.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dla mieszkańców obszarów objętych zasięgiem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Ankieta realizowana jest przez Firmę EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celach ewaluacyjnych.

Ankieta jest anonimowa, dostępna będzie do 13 lutego 2021 r. Państwa odpowiedzi będą miały duże znaczenie przy opracowaniu wniosków z badań, dlatego bardzo dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie:

Ankieta

Nasi partnerzy