Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 21 kwietnia 2021 odbyła się transgraniczna wideokonferencja podsumowująca realizację projektu pt. “Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Było to ostatnie działanie zaplanowane w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" oraz Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach na Białorusi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (po stronie polskiej).

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" udzieliło patronatu honorowego nad III Krajowym Kongresem Forów Skarbników organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w formie on-line w dniach 11 i 12 maja 2021 roku. Honorowym Partnerem Merytorycznym III KKFS jest Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, a Patronat Honorowy objął Minister – Członek Rady Ministrów – Michał Cieślak.

Celem realizowanego Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszone będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

W dniu 26 marca dyrektor Sekretariatu SSERB Galina Grabarczuk uczestniczyła w roboczym spotkaniu online „International Initiative for Participation”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez miasto Ozurgeti z Gruzji. W spotkaniu uczestniczyły samorządy miasta Preili (Łotwa), Niżyn (Ukraina) oraz przedstawiciele Miasta Chełm w osobach Zastępcy Prezydenta, Pani Doroty Cieślik oraz p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Miasta Chełm, Pani Anety Szostak. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie nawiązywania i wzmacniania współpracy partnerskiej.  Z krótką prezentacją wystąpiło Miasto Chełm. Uczestnicy obejrzeli też wideoprezentację miasta Ozurgeti: Teatru Ozurgeti, Centrum Folklorystycznego miasta oraz warsztatów przygotowania tradycyjnych potraw regionu Guria. W drugiej części spotkania dyskutowano na temat udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Na tropie projektów PBU", którego celem jest promowanie współpracy europejskiej poprzez pokazanie wyników projektów realizowanych na polskich, białoruskich i ukraińskich obszarach Programu.

Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu z miejsca realizacji projektu/projektów finansowanych ze środków Programu PBU w formie spotu reklamowego, wywiadu, relacji lub klipu wideo. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie Organizatora: tutaj

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nasi partnerzy