Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r. XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później, w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

W dniu 25 maja 2021 roku Pani Dyrektor Galina Grabarczuk spotkała się ze Starostą Parczewskim, Panem Januszem Hordejukiem. Podczas spotkania rozmawiano o perspektywach i nowych możliwościach współpracy w zakresie rozwoju turystyki w ramach Euroregionu „Bug”.

Korzystając z powrotu najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej, przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego, kontynuujemy akcję „Bezpieczny pieszy”.

W dniu 19 maja 2021 roku przekazaliśmy szkołom z gmin Hanna i Włodawa oraz miasta Terespol pakiety gadżetów odblaskowych, które otrzymają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Dzieci wezmą udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych prowadzonych przez Strażaków, podczas których poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Akcja „Bezpieczny pieszy” jest jednym z działań projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Nasi partnerzy