Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 18 sierpnia 2021 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Quo vadis, Euroregion Bug?” podczas którego omówiono plany dalszego rozwoju Euroregionu Bug oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania marki obszaru nadbużańskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów członkowskich, organizacji pozarządowych, Euroregionu Bug i firmy Synergia, która zajmuje się opracowaniem strategii marki. Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

W dniu 18 sierpnia 2021 gościliśmy u Wójta Gminy Horodło, Pana Krzysztofa Bożka, na którego ręce został przekazany wąż hydrauliczny, ostatni już sprzęt zakupiony na rzecz jednostek OSP biorących udział w projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego". Na budynku jednostki OSP Horodło, a wkrótce też na budynkach OSP we wszystkich 32 gminach, którym zostało udzielone wsparcie w ramach projektu, zawiśnie pamiątkowa tabliczka informacyjna.

W środę, 11 sierpnia 2021, w Urzędzie Miasta Chełm zebrali się przedstawiciele Urzędu Miasta, gmin członkowskich, jednostek podległych, organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki oraz firmy Synergia i SSERB na kolejnym spotkaniu dotyczącym tworzonej marki obszaru położonego nad rzeką Bug.

W dniu 4 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” we Włodawie został podpisany List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu „Bug” a Centrum Partycypacji i Współpracy – CPC w Ozurgeti, stolicy regionu Guria w Gruzji.

W dniu 4 sierpnia 2021 w Urzędzie Miejskim we Włodawie zorganizowaliśmy pierwsze wielosektorowe spotkanie poświęcone budowie marki turystycznej obszaru położonego nad rzeką Bug. Wzięły w nim udział samorządy z powiatu włodawskiego, LGD, partnerzy biznesowi oraz przedstawiciele firmy Synergia i naszego Stowarzyszenia.

Nasi partnerzy