Call now » (+99) 123 456 789

demo stopka PL

W dniu 29 listopada 2012 r. we Lwowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Projekt realizowany był od czerwca br. do listopada przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

demo stopka PL

W dniach 8 – 12 października 2012 w pięciu miejscowościach Obwodu Lwowskiego (Stryj, Jaworów, Kamenko-Buśka, Brody i Sambir) odbyła się II tura warsztatów i konsultacji w ramach projektu: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Pierwszy cykl miał miejsce w sierpniu br. i obejmował spotkania z beneficjentami w miejscowościach: Mikołajów, Staryj Sambir, Mostiska, Lwów, Sokal.

demo stopka PL

W ramach projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w dniach 4-8 września dwunastu przedstawicieli samorządów i organizacji z obwodu lwowskiego wzięło udział w wizycie szkoleniowej w województwie lubelskim. Było to kolejne działanie projektu realizowanego od czerwca br. przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

demo stopka PL

W minionym tygodniu w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lwowskich samorządów i organizacji pozarządowych. Warsztaty były jednym z działań projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

demo stopka PL

W czerwcu 2012 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt.: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012” Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

Projekt jest programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego Ukrainy, służącym przekazaniu najlepszych polskich doświadczeń rozwoju lokalnego i regionalnego oraz nowoczesnego zarządzania administracją publiczną. Podstawą projektu jest wsparcie lokalnych partnerstw administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz społeczeństw lokalnych. Jednym z głównych celów projektu jest również wsparcie samorządów miast i wsi obwodu lwowskiego, co przyczyni się do ich wzmocnienia i zwiększenia przejrzystości współpracy administracji publicznej ze społeczeństwem i wsparcia budowy systemu demokratycznego Ukrainy.

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy