Call now » (+99) 123 456 789

Naglowek wentreERB

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem międzynarodowej konferencji „Rozwój regionalny i turystyka w Programie Partnerstwa Transgranicznego” w dniach 24 – 26 lutego 2011 w Zamościu.
Program Partnerstwa Transgranicznego wdrażany był przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W trzech naborach konkursowych zrealizowano 50 projektów polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami zagranicznymi. Tematyka przedsięwzięć była bardzo zróżnicowana. Euroregion Bug realizował projekt z zakresu transgranicznej turystyki ekologicznej w trzecim naborze. Konferencja w Zamościu natomiast jest jednym z działań projektu „Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego” z czwartego naboru. Jej głównymi celami była promocja donorów, rezultatów oraz wymiana doświadczeń.

Naglowek wentreERB

W dniu 15.11.2010 r. w Hotelu Kozak w Chełmie miało miejsce spotkanie podsumowujące efekty projektu "Współpraca Europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (Niemiecko - Białoruskiego Domu, organizacji INTERACT, oraz Agencji Rozwoju Wsi Wołyńskiej), a także instytucji posiadających doświadczenie w realiacji projektów turystycznych - jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Chełmskiego, Włodawskiego, Bialskiego, Miasta Chełm i Gminy Hrubieszów), a także Lokalnych Grup Działania "Ziemi Chełmskiej", Bialskopodlaskiej i Hrubieszowskiej.

Naglowek wentreERB

W dniach 15-17 września b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z ofertą turystyczną rejonów przygranicznych ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Wyjazd był jednym z działań w ramach projektu pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug".

Naglowek wentreERB

Od dnia 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy