Call now » (+99) 123 456 789

Seminarium w Białej Podlaskiej

naglowek rpnrp

W dniach 15-16 czerwca 2011 w Hotelu ROTA w Białej Podlaskiej odbyło się drugie z cyklu seminariów realizowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, służąca zespołowi badawczemu jako pomoc przy opracowywaniu lokalnej strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.


W seminarium wzięli udział przedstawiciele lokalnego partnerstwa, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i środowisk naukowych oraz eksperci i zespół badawczy projektu. Pierwszego dnia przedstawione zostały teoretyczne podstawy strategii zarządzania zmianą gospodarczą, rola marki miejsca w rozwoju gospodarczym, założenia i funkcjonowanie struktur wspomagających proces zarządzania rozwojem regionalnym i zmianą gospodarczą w województwie lubelskim, a także instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości. Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatu. Po omówieniu potencjałów rozwojowych powiatu bialskiego w aspekcie przestrzennym i prezentacji wstępnej analizy społeczno-gospodarczej tego regionu, uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad analizą SWOT powiatu, zgłaszali rekomendacje do priorytetów strategii i dyskutowali nad jej kształtem.

Projekt „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju” realizowany jest od 1 stycznia 2011 roku przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodaczego CIVIS. Jego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą pięciu przygranicznych powiatów województwa lubelskiego i jednej strategii regionalnej, przy zaangażowaniu pięciu partnerstw lokalnych utworzonych na obszarze tych powiatów.

1.JPG2.JPG4.JPG3.JPG

Nasi partnerzy