Call now » (+99) 123 456 789

naglowek rpnrp

W dniach 15-16 czerwca 2011 w Hotelu ROTA w Białej Podlaskiej odbyło się drugie z cyklu seminariów realizowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, służąca zespołowi badawczemu jako pomoc przy opracowywaniu lokalnej strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.

naglowek rpnrp

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie CIVIS w dniach 16 – 17 maja 2011 roku w Zajeździe Trzy Dęby w Janowie k/Chełma zrealizowały pierwsze z cyklu pięciu seminariów, zaplanowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju” dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Seminarium było spotkaniem partnerstwa na rzecz rozwoju zawiązanego w Chełmie w dniu 29 marca 2011 roku z ekspertami, zespołem badawczym i gośćmi zainteresowanymi wdrażaniem projektu. Pierwszego dnia spotkania przybliżone zostały teoretyczne założenia strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, założenia i funkcjonowanie struktur wspomagających proces zarządzania rozwojem regionalnym w Województwie Lubelskim. Omówiono charakterystykę lokalnego rynku pracy w perspektywie zmian.

naglowek rpnrp

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt. "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju". Projet będzie realizowany do 30 cerwca 2012 r. Partnerem w projekcie zostało wyłonione w trakcie procedury konkursowej Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 844 550,00 PLN.

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy