Call now » (+99) 123 456 789

Wizyta przedstawicieli mołdawskich samorządów w Polsce

W dniach 8-13 września 2013 r. gościliśmy delegację przedstawicieli mołdawskich władz państwowych i samorządów regionu Centrum, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej na Lubelszczyźnie. Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego przez nas projektu „Wzmocnienie Mołdawskich samorządów w zakresie świadczenia usług publicznych i komunalnych” współfinansowanego z Programu RITA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jej celem było przekazanie polskiego doświadczenia w sferze świadczenia usług komunalnych, takich jak: gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie dróg, skuteczne wykorzystanie energii, a także w zakresie współpracy w ramach partnerstw publiczno-prawnych.

3.JPG2.JPG1.JPG

Bogaty program obejmował spotkania z przedstawicielami różnych szczebli władz samorządowych województwa lubelskiego (samorządu województwa, miast Chełm i Zamość, powiatu krasnostawskiego oraz gmin Chełm, Ruda-Huta i Siennica Różana) połączone z wizytacją obiektów gospodarki komunalnej i innych oraz wizyty w zakładach przemysłowych, takich jak: Cemex Polska Sp. z o.o. Cementownia Chełm, OSM Krasnystaw.

3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG8.JPG1.JPG6.JPG7.JPG9.JPG

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Centrum Lotniczego PWSZ w Depułtyczach Królewskich, Biogazowi w Piskach, Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu. Wzięli też udział w spotkaniach w siedzibach organizacji Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w Chełmie i EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie.

6.JPG1.JPG2.JPG5.JPG4.JPG3.JPG

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników posłużą wzmocnieniu ich potencjału i kompetencji we wdrażaniu trwających w Mołdawii przemian systemowych.

RITA pakiet 2011 PL

Nasi partnerzy