Call now » (+99) 123 456 789

naglowek pwiterb
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoStowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 16 marca 2010 r. o godzinie 10.00 Chełm, Plac Niepodległości 1, sala 100

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od maja 2009 r. wdraża Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, który współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

naglowek pwiterb

Zakończony został pomyślnie proces naboru projektów do dofinansowania z Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Do dnia 16 listopada 2009 roku do siedziby Operatora wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie podprojektów na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR.

Wnioskodawcami PWITERB było 6 powiatów, 20 gmin, 6 miast, 7 muzeów i domów kultury, 3 inne jednostki podległe samorządom i 1 fundacja.

naglowek pwiterb

W dniu 16 listopada b.r. minął termin składania wniosków o dofinansowanie podprojektów w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Do Sekretariatu Stowarzyszenia wpłynęły 43 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR. Całkowita wartość podprojektów wynosi 1 171 419 EUR.

Aktualnie trwa proces oceny formalnej złożonych wniosków aplikacyjnych.

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Operator Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów. Zadaniem ekspertów będzie ocena podprojektów nieinwestycyjnych ukierunkowanych na działania „people to people” o charakterze transgranicznym według kryteriów merytorycznych

 

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy