Call now » (+99) 123 456 789

Szkolenia z rozliczania

naglowek pwiterb

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach PWITERB. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.

1.JPG4.JPG3.JPG2.JPG

 

Nasi partnerzy