Call now » (+99) 123 456 789

Konferencja podsumowująca PWITERB

naglowek pwiterb

10 grudnia 2010 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od maja 2009 roku Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Wzięli w niej udział przedstawiciele beneficjentów Programu, Zarząd SSERB oraz Pani Agata Hernik-Ślusarczyk - Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

 

Podczas spotkania zaprezentowano efekty wdrażanego Programu oraz założenia, cele i zasady funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Beneficjenci mieli okazję podzielić się swoimi osiągnięciami i trudnościami, których doświadczyli w czasie realizacji podprojektów, a także wymienić się pomysłami na przyszłe działania służące wzmocnieniu transgranicznej współpracy partnerskiej.

5.JPG2.JPG3.JPG4.JPG1.JPG

Nasi partnerzy