Call now » (+99) 123 456 789

Podpisanie umowy w ramach PWITERB

naglowek pwiterb

W dniu 27 paźdzernika w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie podprojektu w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Podpisanie umowy na realizację podprojektu pt. "Śladami renesansu lubelskiego"- regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego" realizowanego przez Muzeum Zamojskie w Zamościu była możliwa dzięki oszczędnościom wynikającym z realizacji pozostałych podprojektów oraz braku realizacji pozostałych podprojektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów. Ogólna wartość pododprojektu wynosi 22754,00 EUR.

2.JPG3.JPG1.JPG

Nasi partnerzy