Call now » (+99) 123 456 789

W dniu 18 października 2011 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Władzę Wdrażającą Programy Europejskie konferencja podsumowująca realizację priorytetu 2.9 "Polityka regionalna i działania transgraniczne" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

naglowek pwiterb

10 grudnia 2010 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od maja 2009 roku Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Wzięli w niej udział przedstawiciele beneficjentów Programu, Zarząd SSERB oraz Pani Agata Hernik-Ślusarczyk - Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

naglowek pwiterb

W dniu 27 paźdzernika w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie podprojektu w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Podpisanie umowy na realizację podprojektu pt. "Śladami renesansu lubelskiego"- regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego" realizowanego przez Muzeum Zamojskie w Zamościu była możliwa dzięki oszczędnościom wynikającym z realizacji pozostałych podprojektów oraz braku realizacji pozostałych podprojektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów. Ogólna wartość pododprojektu wynosi 22754,00 EUR.

naglowek pwiterb

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zasad realizacji, promocji, rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 21 maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Chełmie, Plac Niepodległości 1, sala 100

naglowek pwiterb

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach PWITERB. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.

Strona 1 z 3

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy