Call now » (+99) 123 456 789

Seminarium "Nowe technologie w działalności muzealnej"

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyło się transgraniczne seminarium “Nowe technologie w działalności muzealnej”, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem platformy Zoom. Spotkanie skierowane było do pracowników muzeów uczestniczących w polsko-białoruskim projekcie, tj. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,  Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (ze strony polskiej) oraz Muzeum Historycznego w Brahinie i Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie (ze strony białoruskiej) Wzięli w nim udział także pani Joanna Satora ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Partnerzy projektu: Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze i SSERB.  Seminarium prowadził ekspert z zakresu nowych technologii, pan Błażej Krajczewski.

Po wprowadzeniu w tematykę wdrażania multimediów w muzealnictwie, uczestnikom zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystania multimediów w działalności muzeów w Polsce i na świecie. Szczególna uwaga została poświęcona Muzeum-Zespołowi Synagogalnemu we Włodawie, w którym zastosowano wiele ciekawych rozwiązań, takich jak: video-mapping, infokioski, wirtualne wycieczki, gry interaktywne, kino VR, aplikacje GPS.

Uczestnicy mieli także możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i planami dotyczącymi stosowania nowych technologii w działalności muzeów.

  

3.png2.png

Projekt  „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną" współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020.

Nasi partnerzy