Call now » (+99) 123 456 789

Tablice edukacyjne dla Muzeum Ziemi Chełmskiej

W dniu 28 stycznia 2021 roku pani  Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przekazała Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, na ręce pani Dyrektor Natalii Jędruszczak, zestaw tablic edukacyjnych.

Zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum był możliwy w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu pt. „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. Już wcześniej doposażyliśmy pozostałe muzea uczestniczące w projekcie: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w sprzęt komputerowy.

 

10.jpg5.jpg2.jpg3.jpg4.jpg11.jpg7.jpg9.jpg8.jpg1.jpg6.jpg

Nasi partnerzy