Call now » (+99) 123 456 789

W dniu 21 kwietnia 2021 odbyła się transgraniczna wideokonferencja podsumowująca realizację projektu pt. “Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Było to ostatnie działanie zaplanowane w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" oraz Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach na Białorusi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (po stronie polskiej).

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyło się transgraniczne seminarium “Nowe technologie w działalności muzealnej”, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem platformy Zoom. Spotkanie skierowane było do pracowników muzeów uczestniczących w polsko-białoruskim projekcie, tj. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,  Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (ze strony polskiej) oraz Muzeum Historycznego w Brahinie i Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie (ze strony białoruskiej) Wzięli w nim udział także pani Joanna Satora ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Partnerzy projektu: Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze i SSERB.  Seminarium prowadził ekspert z zakresu nowych technologii, pan Błażej Krajczewski.

W dniu 28 stycznia 2021 roku pani  Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przekazała Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, na ręce pani Dyrektor Natalii Jędruszczak, zestaw tablic edukacyjnych.

22 grudnia 2020 r. we Włodawie miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla muzeów zaangażowanych w realizację projektu pt. "Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia - Pan Wiesław Muszyński, Burmistrz Włodawy, podpisał z Panem Krzysztofem Bruczukiem - dyrektorem Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz Panią Anitą Lewczuk vel Leoniuk - dyrektor Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie umowy oraz przekazał laptopy zakupione przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

W najbliższym czasie w ramach projektu planowany jest zakup tablic edukacyjnych dla Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie. 

Pierwszym z zaplanowanych działań w projekcie „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną” jest konferencja rozpoczynająca projekt. Na etapie planowania projektu zakładaliśmy, że to wydarzenie odbędzie się na Białorusi. Niestety, pandemia skorygowała, przede wszystkim, plany w zakresie współpracy transgranicznej.

Strona 1 z 2

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy