Call now » (+99) 123 456 789

W piątek, 25 stycznia 2019 roku, w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” skierowana do władz lokalnych i przedstawicieli straży pożarnych z Polski i Ukrainy. Obecni byli również wszyscy Partnerzy projektu. Celem konferencji było zaprezentowanie założeń rozpoczynającego się projektu, stanu bezpieczeństwa terenów przygranicznych oraz zasad funkcjonowania systemu  ratownictwa.

Projekt "Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego" jako cel główny realizuje wzrost poprawy bezpieczeństwa, przez co wpisuje się w realizację Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020. Program opiera się na pięciu filarach: System Zarządzania, Bezpieczni użytkownicy dróg, Bezpieczne drogi, Bezpieczne pojazdy oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa. Nasz projekt realizuje dwa z tych filarów: Bezpieczni użytkownicy dróg oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa.

W trakcie trwania projektu będziemy wpływać na podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, przewidywania zagrożeń i stosowania się do przepisów.

Właśnie rozpoczęliśmy cykl spotkań w szkołach gmin, biorących udział w projekcie. W SP im. Św. Jana Pawła II w Okszowie (Gmina Chełm) wraz z Komendą Miejską Policji w Chełmie spotkaliśmy się z setką dzieci na pogadance oraz rozdaliśmy odblaski do noszenia po zmroku. Cieszymy się z ciepłego przyjęcia, skupienia a także aktywnego uczestnictwa małych mieszkańców gminy. Projekt ma charakter transgraniczny, więc wszystkie działania odbywają się w lustrzanej formie również na Ukrainie.

 Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

Termin realizacji: 1.11.2018- 30.06.2020

Całkowita kwota realizacji projektu – 712 358,50 EUR

 

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Fundacji Tilki Razom w Łucku odbyło się spotkanie partnerów projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wzięli w nim udział:  Iryna Itani – dyrektor Instytucji Komunalnej Agencja Rozwoju Euroregionu Bug, Ałła Leszuk – specjalista ds. finansów i rozliczania, Katerina Nahirska – koordynator projektu po stronie ukraińskiej, Larysa Tarasiuk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Tilki Razom, Olena Antoniuk – główna księgowa Fundacji oraz przedstawiciele Lidera Projektu, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug: Galina Grabarczuk – dyrektor Stowarzyszenia i Joanna Chomik Suszek – specjalista ds. postępowań i rozliczania.

W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu tj. podział zadań, odpowiedzialność stron, przepływy finansowe, kwestie organizacji konferencji, seminariów oraz wspólnych ćwiczeń transgranicznych.

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” wybranego w I naborze wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

Strona 10 z 10

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy