Call now » (+99) 123 456 789

Konferencja podsumowująca projekt dla OSP

W dniu 20 września 2021 roku odbyła się wideokonferencja na zakończenie projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego w ramach PWT PL-BY-UA.  Była ona okazją do ponownego spotkania gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie poprzez certyfikowane szkolenia strażaków i zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, dokonania podsumowań oraz zaprezentowania efektów osiągniętych w projekcie w ciągu 3 lat jego realizacji przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” w partnerstwie z dwiema ukraińskimi organizacjami tj. Agencją Rozwoju Euroregionu Bug z Łucka i Fundacją Igora Palytsii „Tylki Razom”.

Polscy uczestnicy zebrali się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Gminom, które brały udział w projekcie zostały wręczone tablice informacyjne, pamiątkowy reprint kalendarza „Strażak Wołyński” z 1927 roku oraz przekazano ostatnią partię sprzętu dla OSP w postaci 4 rozpieraczy kolumnowych, 2 nożyc hydraulicznych, nożyc wielofunkcyjnych StrongArm oraz 28 hydraulicznych węży zasilających.

Dalsza część spotkania miała formułę transgraniczną dzięki połączeniu wideo z ukraińskimi uczestnikami za pośrednictwem platformy ZOOM. O założeniach, realizacji i rezultatach projektu, także tych nieprzewidzianych (jak nawiązanie nowych partnerstw między samorządami, czy pomoc dla ukraińskich gmin w postaci samochodów strażackich przekazanych przez dwie polskie gminy) opowiedziała koordynator projektu pani Joanna Chomik Suszek. Dyrektor SSERB pani Galina Grabarczuk przedstawiła korzyści z realizacji projektu dla gmin członkowskich Stowarzyszenia i zarysowała kierunki dalszego rozwoju organizacji. Przedstawiciele Partnerów projektu, p. Natalia Krolik – koordynator strony ukraińskiej i p. Larysa Tarasiuk z Fundacji „Tylki Razom” opowiedziały o znaczeniu projektu dla tworzących się struktur ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie i trudnościach, z którymi musiały się zmierzyć w trakcie realizacji działań projektowych. Zostały zaprezentowane filmy z przebiegu akcji „Bezpieczny pieszy” w wołyńskich szkołach. W trakcie konferencji zabrali także głos przedstawiciele wołyńskich władz wojewódzkich i gminnych, mówiąc o korzyściach z realizacji projektu dla bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

Uczestnicy zgodnie wyrazili nadzieję na podobną współpracę w przyszłości i możliwość pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej dla działań z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych…” realizowany był od 1 listopada 2018 roku, a jego wartość to ponad 712 tys. euro. Wsparcie uzyskały 32 gminy z województwa lubelskiego oraz 15 gmin obwodu wołyńskiego.

O wszystkich realizowanych działaniach informowaliśmy na bieżąco tu: Projekt - link

Nasi partnerzy