Call now » (+99) 123 456 789

Przekazanie węża i tabliczki pamiątkowej dla OSP w gminie Horodło

W dniu 18 sierpnia 2021 gościliśmy u Wójta Gminy Horodło, Pana Krzysztofa Bożka, na którego ręce został przekazany wąż hydrauliczny, ostatni już sprzęt zakupiony na rzecz jednostek OSP biorących udział w projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego". Na budynku jednostki OSP Horodło, a wkrótce też na budynkach OSP we wszystkich 32 gminach, którym zostało udzielone wsparcie w ramach projektu, zawiśnie pamiątkowa tabliczka informacyjna.

1.jpg

 

Nasi partnerzy