Call now » (+99) 123 456 789

Wizyta studyjna dla OSP

Cannot find wizyta25.06.2021 subfolder inside /home/euroregion/ftp/euroregion/images/wizyta25.06.2021/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

25 czerwca 2021 roku w Gminie Głusk przedstawiciele strażaków – ochotników z Polski spotkali się podczas video-konferencji z 50 strażakami z Ukrainy. Zanim zaczęła się pandemia, 50 innych ochotników – strażaków odwiedziło Gminę Głusk, Chełm i Wojsławice podczas dwudniowej wizyty. Tym razem trzeba było wykazać się inwencją, żeby podczas spotkania on-line zapewnić uczestnikom z Ukrainy tę samą porcję wiedzy i wrażeń.

W tym celu powstał 30-minutowy film, który prezentuje zasady funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia, powiadamiania, rekrutacji itp. By nie był to monolog, strażacy z Głuska poświęcili dużo czasu i wysiłku na przygotowanie i zrealizowanie pokazu strażaków w akcji. Film składa się więc z dwóch części, które prezentują sposób działania w przypadku wezwania do wypadku komunikacyjnego, jak i do pożaru. W tych momentach zobaczymy nie tylko procedurę działania, ale pasję strażaków i ich autentyczne zaangażowanie. Film w całości został zaprezentowany podczas spotkania on-line, a przygotowany tłumacz od razu dokonywał przekładu na język ukraiński. Potem nastąpiły wystąpienia uczestników, a na koniec sesja pytań i odpowiedzi. Każda ze stron miała tłumacza, który pozwalał na lepsze zrozumienie w trudnych czasem kwestiach, będących specyfiką danego kraju. Dodajmy, że wszystko działo się bezpośrednio po przejściu przez województwo lubelskie trąb powietrznych, które na obrzeżach Lublina uszkodziły kilkadziesiąt dachów, a strażacy stawili się na spotkanie po nieprzespanej nocy.

Strażakom z Głuska składamy podziękowania i szczere wyrazy uznania dla ich pracy.

Nasi partnerzy