Call now » (+99) 123 456 789

Wspólne ćwiczenia terenowe Ochotniczych Straży Pożarnych

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego działania w projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego", którym są międzygminne ćwiczenia terenowe z użyciem zakupionego i przekazanego jednostkom OSP sprzętu ratowniczego. Druhowie będą mogli zaprezentować wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach z KPP w pokazie udzielania pierwszej pomocy. W Polsce ćwiczenia planowane są na terenie trzech powiatów: hrubieszowskiego, chełmskiego i włodawskiego. Wezmą w nich udział drużyny z gmin uczestniczących w projekcie.

W dniu 16 lipca 2020 roku przedstawiciele SSERB spotkali się z panem Pawłem Wojciechowskim, Zastępcą Burmistrza Miasta Hrubieszów oraz z panem Stanisławem Letnianczynem, Prezesem OSP w Hrubieszowie, żeby omówić organizację ćwiczeń w powiecie hrubieszowskim.

Jeśli chodzi o inne bieżące działania realizowane w ramach projektu, warto wspomnieć o trwającym przetargu na zakup i dostawę kolejnej partii sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP. Oferty można składać do 27 lipca br. (link do platformy zakupowej: kliknij tutaj)

1.jpg3.jpg2.jpg

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, a okres jego realizacji został przedłużony do 31 stycznia 2021 roku.

Nasi partnerzy