Call now » (+99) 123 456 789

iso banner 510

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska na obszarze województw: podlaskiego, warminińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009r. - 30 września 2010r.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania w administracji samorządów województw objętych wsparciem poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Strona 3 z 3

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy