Call now » (+99) 123 456 789

Proces Certyfikacji zakończony

iso banner 510

Zakończył się proces Certyfikacji 6 urzędów w województwie lubelskim, które uczestniczą w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. Poddane Certyfikacji zostały następujące urzędy: Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Sosnowica, Urząd Gminy Rejowiec, Urząd Miasta Tarnogród - auditorem wiodącym była Pani Urszula Parulska, oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie i Starostwo Powiatowe w Puławach, gdzie auditorem wiodącym była Pani Anna Pożoga.

Przedmiotem badania pierwszego etapu auditu była ocena dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz stopień przygotowania urzędów do certyfikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Została zbadana zgodność dokumentacji systemu zarządzania urzędów z wymaganiami normy odniesienia oraz sprawdzenie gotowości jednostek do auditu w etapie drugim, gdzie została przeprowadzona pełna runda auditów wewnętrznych i przegląd systemu przez Kierownictwo dla potwierdzenia tej gotowości. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest poważnym wielomiesięcznym przedsięwzięciem realizowanym w każdej firmie przez wielu ludzi, w tym całą kadrę kierowniczą. Proces certyfikacji przeprowadziła Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z. o. o wyłoniona zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Posiadanie certyfikacji ISO 9001 w zarządzaniu jest powszechnie uznawane na świecie za wyznacznik nowoczesnego zarządzania.

Zaplanowano również zorganizowanie uroczystego wręczenia certyfikatów j.s.t. uczestniczącym w projekcie.

iso foot 510

 

Nasi partnerzy