Call now » (+99) 123 456 789

Szkolenie auditorów wiodących

iso banner 510

W dniach 10-14 maja 2010 r. w „Zajeździe pod Skałą” k. Jasła odbyło się szkolenie auditorów wiodących w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu tym wzięło udział 8 osób: 6 osób z województwa podkarpackiego oraz 2 osoby z województwa lubelskiego.

Uczestnikami szkolenia były osoby, które posiadały już pewną wiedzę na temat zarządzania jakością i byli zainteresowani dalszą nauką, lepszym zrozumieniem zasad i praktyk skutecznego auditowania systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.

Kurs w równym stopniu przygotowuje do auditowania w ramach auditów pierwszej strony (audity wewnętrzne), drugiej strony (auditowanie zewnętrzne-u dostawców) oraz trzeciej strony (w imieniu jednej firmy/organizacji u drugiej).
Uczestnikom po pozytywnie zaliczonych ćwiczeniach i egzaminie został wydany przez IRCA certyfikat ukończenia szkolenia auditora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością, który uprawnia do dokonywania auditów SZJ.

Szkolenie przeprowadziła firma BSI MS Polska Sp. z o.o. wyłoniona zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

iso foot 510

Nasi partnerzy