Call now » (+99) 123 456 789

Szkolenie pracowników JST

Cannot find 2010.04.12_15_szkolenie subfolder inside /home/euroregion/ftp/euroregion/images/2010.04.12_15_szkolenie/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

iso banner 510

W dniach 12-15 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolenia pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W województwie lubelskim zostało przeszkolonych 186 pracowników z 6 urzędów, które biorą udział w projekcie. Jednym z najważniejszych warunków skuteczności działania firmy i osiągania przez nią zaplanowanych celów jakościowych jest spójność wysiłków najwyższego kierownictwa i personelu. Personel firmy ma być aktywny, planować swoje operacyjne cele dotyczące jakości, spójne z celami strategicznymi szefa. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję aby zapoznać się oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat normy ISO 9001 oraz zapoznać się z osiągnięciami zespołów projektowych w poszczególnych urzędach.


Szkolenia zostały przeprowadzone przez doradców:

  1. Pani Sabina Cebula w dniach 12-13.04.2010 r. przeprowadziła szkolenia w: Urzędzie Gminy Tarnogród oraz Starostwie Powiatowym w Puławach;
  2. Pani Agata Żmijewska w dniach 12-15.04.2010 r. przeprowadziła szkolenia w: Starostwie Powiatowym we Włodawie, Urzędzie Gminy Miasta Terespol, Urzędzie Gminy Sosnowica oraz Urzędzie Gminy Rejowiec.

Następnym planowym działaniem w projekcie będzie szkolenie auditorów wiodących, które przewidziane jest na maj 2010 r.

iso foot 510

Nasi partnerzy