Call now » (+99) 123 456 789

iso banner 510

27 października br. o godz. 11:00 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ISO 9001 urzędom województwa lubelskiego uczestniczącym w projekcie "ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej".
Certyfikaty otrzymały: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miejski w Tarnogrodzie, Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Rejowiec i Urząd Gminy Sosnowica.

iso banner 510

Zakończył się proces Certyfikacji 6 urzędów w województwie lubelskim, które uczestniczą w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. Poddane Certyfikacji zostały następujące urzędy: Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Sosnowica, Urząd Gminy Rejowiec, Urząd Miasta Tarnogród - auditorem wiodącym była Pani Urszula Parulska, oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie i Starostwo Powiatowe w Puławach, gdzie auditorem wiodącym była Pani Anna Pożoga.

iso banner 510

W dniach 10-14 maja 2010 r. w „Zajeździe pod Skałą” k. Jasła odbyło się szkolenie auditorów wiodących w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu tym wzięło udział 8 osób: 6 osób z województwa podkarpackiego oraz 2 osoby z województwa lubelskiego.

iso banner 510

W dniach 12-15 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolenia pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W województwie lubelskim zostało przeszkolonych 186 pracowników z 6 urzędów, które biorą udział w projekcie. Jednym z najważniejszych warunków skuteczności działania firmy i osiągania przez nią zaplanowanych celów jakościowych jest spójność wysiłków najwyższego kierownictwa i personelu. Personel firmy ma być aktywny, planować swoje operacyjne cele dotyczące jakości, spójne z celami strategicznymi szefa. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję aby zapoznać się oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat normy ISO 9001 oraz zapoznać się z osiągnięciami zespołów projektowych w poszczególnych urzędach.

iso banner 510

Każdy Urząd, który posiada wdrożony system zarządzania jakością powinien mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. W tym celu odbyły się szkolenia auditorów wewnętrznych w dniach 10-12 oraz 15-17 luty 2010 r. w Hotelu „Relax” w Chełmie. W pierwszym szkoleniu udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miasta Terespol oraz Urzędu Gminy Rejowiec i Gminy Sosnowica, natomiast w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród.
Uczestnicy podczas szkolenia nabyli umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego jak również nabyli umiejętności identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

Strona 1 z 3

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy