Call now » (+99) 123 456 789

swiss c

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizacji projektu pt."Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug" prowadzi badania dotyczace opinii mieszkańców  miejscowości przygranicznych  w sprawie  powstawania nowych przejść granicznych. Prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą społecznym głosem w sprawie utworzenia przejść granicznych i przyszłości tego projektu.

swiss c

W dniach 21-23 stycznia b.r. przedstawiciele Stowarzyszenia samorządów Euroregionu Bug uczestniczyli w wyjeździe do Bazylei w ramach projektu pt. "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug". Wyjazd ten odbył się w ramach działania pt. "Spotkania partnerskie w Szwajcarii".

swiss c

W dniach 22-24 listopada b.r. miała miejsce wizyta partnerska przedstawicieli Regio Basiliensis w ramach wspólnie realizowanego projektu pt. "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug". W ramach wizyty w Polsce szwajcarscy partnerzy mieli okazję spotkać się m. in. z Członkami Stowarzyszenia i Sekretariatem Euroregionu Bug strony ukraińskiej.

W dniach 26-28 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug  uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Euroregionie Basiliensis w Szwajcarii. Wizyta odbyła się w związku z realizacją projektu "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na spotkaniu zostały omówione kolejne działania, które będą realizowane wspólnie przez oba euroregiony. W ramach projektu planowane są wyjazdy studyjne połączone z organizacją seminariów tematycznych na terenie Polski i Szwajcarii, wydanie publikacji zawierającej doświadczenia z terenów Euroregionu Basiliensis, impreza promująca produkty turystyczne Lubelszczyzny w Szwajcarii, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz konferencja podsumowująca projekt.

Miło nam poinformować, że projekt Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug: "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug" znalazł sie na liście wniosków dofinansowanych w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego: 1. naboru Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dynamiki rozwoju Euroregionu Bug w oparciu o modelowe doświadczenia Euroregionu Basiliensis. Projekt oparty jest na transferze wiedzy i doświadczeń ze szwajcarskiego Euroregionu Basiliensis na rzecz członków Euroregionu Bug w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym konsultacji społecznych, negocjacji z partnerami społecznymi oraz wymiana doświadczeń z zakresu współpracy transgranicznej i czynników wpływających na rozwój euroregionów.

Strona 2 z 2

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy