Call now » (+99) 123 456 789

Wizyta studyjna w Bazylei

swiss c

W dniach 16-20 marca 2013 r. przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug - wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bazylei. Wizyta 30-osobowej grupy w Regio Basiliensis w Szwajcarii była kolejnym działaniem projektu „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”.

Podczas pobytu odbyło się seminarium z zakresu gospodarki, turystyki i współpracy z partnerami, dyskusja połączona z wymianą doświadczeń na temat współpracy transgranicznej oraz wyjazd do miejsc w okolicy Dreiländereck (przy styku granic Szwajcarii, Niemiec i Francji), które mają szczególne znaczenie dla rozwoju współpracy transgranicznej. Uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Euroregionu Basiliensis, władz administracyjnych kantonu Bazylea i miast przygranicznych, organizacji turystycznych oraz instytucji prowadzących działalność transgraniczną na obszarze Euroregionu Basiliensis.

1.JPG6.JPG5.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Regio Basiliensis w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym jego celem jest transfer wiedzy z zakresu zarządzania terytorialnego, komunikacji społecznej prowadzonej przez jst z regionów wysoko rozwiniętych na teren Lubelszczyzny

1.JPG3.JPG2.JPG

ecorys head

Nasi partnerzy