Call now » (+99) 123 456 789

Kolejne spotkania w ramach konsultacji społecznych - Wola Uhruska i Włodawa

swiss c

W dwa kolejne poniedziałki marca zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne w Gminine Wola Uhruska oraz w Powiecie Włodawskim. Spotkania te były kontynuacją rozpoczętych w lutym konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, realizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich. W dniu 4 marca mieszkańcy gminy Wola Uhruska mieli możliwość wyrażenia swojej opinii, co do powstania przejścia granicznego w miejscowości Zbereże, zaś spotkanie we Włodawie w dniu 11 marca odnosiło się do kwestii budowy przejścia na granicy w Orchówku. W spotkaniach warsztatowych uczesticzyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Straży Granicznej.

 

Warsztaty, a także badania ankietowe, które dostepne są on-line (tutaj), prowadzone są przez firmę Synergia Sp. z o.o. Na ich podstawie zostanie opracowany raport, który wskaże korzyści i zagrożenia wynikające z rozbudowy sieci przejść granicznych dla społeczności lokalnych. W zależności od wyników badań raport może być wykorzystany w przyszłości przez władze lokalne jako dodatkowy argument uzasadniający potrzebę budowy przejść granicznych.

Konsultacje w Gminie Wola Uhruska

8.JPG1.JPG6.JPG7.JPG9.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG

Albums

Konsultacje w Powiecie Włodawskim

5.JPG2.JPG3.JPG4.JPG7.JPG9.JPG8.JPG1.JPG6.JPG

ecorys head

Nasi partnerzy