Call now » (+99) 123 456 789

Spotkanie konsultacyjne w Mirczu

swiss c

W dniu 25 lutego b.r. w Mirczu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko – ukraińskiej i polsko – białoruskiej. Cykl spotkań konsultacyjnych realizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy w Gminą Mircze, Gminą Wola Uhruska oraz Powiatem Włodawskim i dotyczy budowy przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Zbereże i Orchówek. Spotkanie w Mirczu otworzył Pan Lech Szopiński – Wójt Gminy Mircze wraz z Panią Galiną Grabarczuk – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych, samorządu oraz straży granicznej. Spotkanie miało formę warsztatów i odnosiło się do perspektywy powstania przejścia granicznego w Kryłowie.

Cykl spotkań konsultacyjnych prowadzony jest przez firmę Synergia Sp. z o.o. i oparty jest na metodach prowadzenia konsultacji społecznych sprawdzonych w innych państwach.
W ramach konsultacji społecznych prowadzone są także badania ankietowe on-line dostępne dla wszystkich internautów - WEJDŹ .

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii mieszkańców miejscowości przygranicznych w sprawie powstawania nowych przejść granicznych za pomocą różnorodnych narządzi (spotkania konsultacyjne, badania ankietowe itp.).
Na ich podstawie opracowany zostanie raport zawierający wnioski wynikające ze spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych, który wskaże korzyści i zagrożenia wynikające z rozbudowy sieci przejść granicznych dla społeczności lokalnych. W zależności od wyników badań raport może być wykorzystany w przyszłości przez władze lokalne jako dodatkowy argument uzasadniający konieczność budowy przejść granicznych.

8.JPG1.JPG6.JPG10.JPG7.JPG9.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG

ecorys head

Nasi partnerzy