Call now » (+99) 123 456 789

Konsultacje społeczne - powstanie przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Orchówek i Zbereże

swiss c

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizacji projektu pt."Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug" prowadzi badania dotyczace opinii mieszkańców  miejscowości przygranicznych  w sprawie  powstawania nowych przejść granicznych. Prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą społecznym głosem w sprawie utworzenia przejść granicznych i przyszłości tego projektu.

Nasi partnerzy