Call now » (+99) 123 456 789

Szanowni Państwo, kontynuując działania z projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”, w ramach którego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat budowy nowych przejść granicznych, we współpracy z partnerem szwajcarskim została opracowana ankieta dotycząca relacji międzykulturowych z naszymi sąsiadami. Zachęcamy do jej wypełnienia: ANKIETY.

swiss c

W dniu 29 sierpnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia, następnie koordynator projektu omówił cele i działania zrealizowanego projektu.

swiss c

W dniach 16-20 marca 2013 r. przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug - wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bazylei. Wizyta 30-osobowej grupy w Regio Basiliensis w Szwajcarii była kolejnym działaniem projektu „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”.

swiss c

W dwa kolejne poniedziałki marca zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne w Gminine Wola Uhruska oraz w Powiecie Włodawskim. Spotkania te były kontynuacją rozpoczętych w lutym konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, realizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich. W dniu 4 marca mieszkańcy gminy Wola Uhruska mieli możliwość wyrażenia swojej opinii, co do powstania przejścia granicznego w miejscowości Zbereże, zaś spotkanie we Włodawie w dniu 11 marca odnosiło się do kwestii budowy przejścia na granicy w Orchówku. W spotkaniach warsztatowych uczesticzyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Straży Granicznej.

swiss c

W dniu 25 lutego b.r. w Mirczu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko – ukraińskiej i polsko – białoruskiej. Cykl spotkań konsultacyjnych realizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy w Gminą Mircze, Gminą Wola Uhruska oraz Powiatem Włodawskim i dotyczy budowy przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Zbereże i Orchówek. Spotkanie w Mirczu otworzył Pan Lech Szopiński – Wójt Gminy Mircze wraz z Panią Galiną Grabarczuk – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych, samorządu oraz straży granicznej. Spotkanie miało formę warsztatów i odnosiło się do perspektywy powstania przejścia granicznego w Kryłowie.

Strona 1 z 2

Tag Cloud


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/euroregion/ftp/euroregion/modules/mod_k2_tools/mod_k2_tools.php on line 86

Nasi partnerzy