Call now » (+99) 123 456 789

Konferencja i wizyta studyjna "Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug"

W dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku została zorganizowana konferencja „Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Na konferencję oprócz uczestników z Polski przybyło po 20 osób z Białorusi i Ukrainy. Dyskutowano o sytuacji producentów rolnych, rynkach zbytu towarów rolnych, uwarunkowaniach polityczno ekonomicznych w rozwoju współpracy transgranicznej w swobodnym przepływie artykułów rolnych.

Konferencję oficjalnie otworzyła Magdalena Kułak – Fotek – Prezesa Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, po czym zostały przedstawione założenia i dotychczasowe osiągnięcia projektu „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Uczestnicy otrzymali płyty CD z utworzoną bazą producentów rolnych z Polski, Białorusi i Ukrainy, została również zaprezentowana strona internetowa projektu, na której dostępna jest baza oraz forum wymiany opinii.

3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG1.JPG6.JPG

W programie były wystąpienia ekspertów z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a także ekspertów z Brzeskiego Obwodowego Związku Rolniczo – Przemysłowego i Agencji Rozwoju Wsi Wołyńskiej. Najwięcej uwagi poświęcono czynnikom wpływającym na dynamikę wymiany produkcji rolniczej pomiędzy sąsiadami. Nie zabrakło również informacji o nowych tendencjach rozwoju: rolnictwie ekologicznym i produktach tradycyjnych i regionalnych.

Na zakończenie pierwszego dnia duża część uczestników prezentowała własne gospodarstwa w celu nawiązania dalszej współpracy.

4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG1.JPG

16 czerwca odbyła się wizyta studyjna w gospodarstwach rolnych w powiatach krasnostawskim i chełmskim. Przy pomocy departamentu Rolnictwa Powiatu Krasnostawskiego mieliśmy możliwość gościć w gospodarstwie rolnym Państwa Franaszuków, gdzie zaprezentowano rozwój indywidualnego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji roślinnej i zwierzęcej na obszarze 70 ha. Ogromne wrażenie na wszystkich wywarli gospodarze, którzy samodzielnie pracują na 70 hektarach ziemi, prowadząc do tego chów stada krów i efektywnie korzystają z dotacji unijnych, inwestując nieustannie w rozwój. Wizyta w gospodarstwie przedłużała się w związku z ogromną ilością szczegółowych pytań do gospodarzy. Następnie uczestnicy byli gośćmi Wójta Gminy Wojsławice - Henryka Gołębiowskiego, który po krótkiej prezentacji gminy z dumą zaprezentował działające w Wojsławicach gospodarstwo agroturystyczne „Kozi Raj” Państwa Foluszów. Działające zaledwie od 3 lat gospodarstwo agroturystyczne zrobiło duże wrażenie, zaskakując uczestników profilem działalności, wyśmienitą kuchnią i gościnnością.

Nasi partnerzy